INFORMACIÓ GENERAL

Ubicació:

Carrer del Cigne, 46529, Sagunt.

Telèfon:

962 60 89 06.

Informació bàsica:

 • Els apartaments Concha de Mar formen part del càmping Malvarrosa-Corinto.
 • Situat en zona plana, amb paviment asfaltat, de terra compactada i empedrat.
 • Disposa de zones de terra no compactada.
 • Existeix senyalització contrastada, sense relleu i no homologada, indicant espais i itineraris.

INSTAL·LACIONS

Aparcament

Física

 • Existeix una zona de pàrquing per a clients a l’interior del càmping. Sense places específiques reservades per a persones amb discapacitat física.

Accés

Física / Visual

 • Accés al recinte des de la zona de pàrquing, situada al costat de la recepció, sense desnivell, amb més de 150 cm d’ample lliure de pas. Paviment homogeni. Sense obstacles ni elements voladissos.

Auditiva

 • L’accés des del pàrquing és totalment obert, manca de porta.

Recepción

Física

 • Accés sense desnivell.
 • Mostrador de 116 cm d’altura.
 • Taula alternativa per a l’atenció a usuaris de cadires de rodes de quatre potes, amb 74 cm d’altura, 58 cm d’ample i més de 60 cm de fons.

Visual

 • Mostrador de 116 cm d’altura proveït de mampara.
 • Sense il·luminació directa.

Auditiva

 • Mostrador sense bucle magnètic d’inducció.

Mobilitat interior

Física

 • El recinte disposa de pàrquing, recepció, zona de càmping, jardins, apartaments, supermercat, lavabos comuns, gimnàs i bar restaurant. Permet l’accés directe a la platja. Des de l’interior del càmping es pot accedir als apartaments Concha del Mar.
 • A la zona de recepció, gimnàs i apartaments Malvarrosa, paviment empedrat i asfaltat. En zona de càmping, paviment de terra compactada. A la terrassa del restaurant, paviment d’arena no compactada.
 • Poden existir en l’itinerari passarel·les amb desnivell lateral sense protecció.
 • Accés a la platja amb passarel·la de fusta, no permet l’aproximació a la riba. La platja no compta amb zona adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Accés als apartaments Concha del Mar mitjançant escala.
 • En zones enjardinades, itinerari amb protecció lateral.

Visual

 • En zones enjardinades, itinerari amb protecció lateral. Al càmping, itinerari sense delimitació lateral respecte a les parcel·les.
 • Poden existir desnivells i escalons aïllats en l’itinerari sense senyalització tacte-visual.
 • Poden existir elements voladissos i obstacles sense senyalitzar en l’itinerari.

Apartaments

Física

 • El càmping Malvarrosa-Corinto disposa de dos apartaments situats a la planta baixa i dos dúplexs a la primera planta, amb accés mitjançant escales.
 • Accés als apartaments de la planta baixa sense desnivell, amb paviment empedrat.
 • Els apartaments de la planta baixa disposen de dos dormitoris, saló, lavabo, cuina i terrassa. Els apartaments dúplexs disposen de tres habitacions, dos lavabos, un saló, cuina, tres terrasses i jardí.
 • Porta d’accés als apartaments de doble fulla, amb més de 120 cm d’ample lliure de pas, amb cella de 4 cm exterior i interior. Portes de l’interior de l’habitatge amb 70 cm d’ample lliure de pas.
 • Obertura d’accés a la cuina de 61 cm d’ample lliure de pas. La cuina disposa de fogons situats a 92 cm d’altura. Armaris amb 138-182 cm d’altura.
 • Porta d’accés al lavabo amb 60 cm d’ample lliure de pas. Lavabo amb faldó, situat a 84 cm d’altura. Accés de transferència frontal al vàter de 77 cm i de 30 cm en tots dos laterals. Accés a la dutxa amb porta de 58 cm i escaló de 14 cm.

Visual

 • Portes contrastades respecte a la paret.

Auditiva

 • Wifi gratuït en tot el recinte.
 • Totes les portes disposen d’espiell.
 • Sense informació escrita sobre espais i itineraris.

Gimnàs

Física / visual

 • Porta d’accés de doble fulla amb més de 120 cm d’ample, amb cella de 6 cm.
 • Paviment homogeni i antilliscant.

Auditiva

 • El recinte permet comunicació visual amb l’exterior.

Bar Càmping

Informació general

 • Horari: de 9.00 h a 23.00 h tots els dies.
 • Menú adaptable per a celíacs amb previ avís.

Física

 • Accés mitjançant passarel·la amb paviment empedrat, de més de 120 cm d’ample lliure de pas. Sense protecció lateral.
 • Portes d’accés a l’interior de 112 cm d’ample lliure de pas.
 • Paviment homogeni i antilliscant a l’interior.
 • Taules bipeu, de 72 cm d’altura, 70 cm d’altura lliure inferior, més de 120 cm d’ample i 30 cm de fons lliure inferior.
 • Corredor entre taules d’aprox. 90 cm d’ample.
 • Compta amb una terrassa amb paviment d’arena no compactada. Amb taules de quatre potes de 72 cm d’altura, 70 cm d’altura lliure inferior, 65 cm d’ample i més de 60 cm de fons lliure inferior.

Visual

 • Accés mitjançant passarel·la amb paviment empedrat, de més de 120 cm d’ample lliure de pas. Sense protecció lateral. Paviment homogeni i antilliscant a l’interior.
 • Poden existir peluts aïllats en l’itinerari.
 • Carta amb textos de font mitjana de baix contrast cromàtic.
 • Compta amb una terrassa amb paviment d’arena no compactada.

Auditiva

 • Porta d’accés parcialment de vidre.
 • No disposen de taules redones.
 • L’interior del bar/restaurant permet comunicació visual amb l’exterior.

Supermercat

Informació general

 • Horari: de 9.00 h a 23.00 h tots els dies.
 • Menú adaptable per a celíacs amb previ avís.

Física

 • Accés mitjançant escala de quatre esglaons. Amb passamans a banda i banda.
 • Espai lliure en corredors d’almenys 100 cm.

Auditiva

 • Porta parcialment de vidre.

Lavabos

Física

 • El càmping compta amb un lavabo unisex adaptat.
 • Accés mitjançant rampa de 8,2% d’inclinació, 620 cm de longitud i 120 cm d’ample. Amb passamans doble a un costat situat a 73-90 cm d’altura.
 • Paviment antilliscant.
 • Porta de la zona de lavabos sense desnivell, d’obertura cap a dins, amb 120 cm d’ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant de la porta es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre.
 • Porta del lavabo d’obertura cap a dins amb manilla tipus C, amb 81 cm d’ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant de la porta es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre.
 • En cas d’emergència, el forrellat permet obertura des de l’exterior.
 • Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 120 cm de diàmetre.
 • Lavabo sense pedestal, de 85 cm d’altura. Altura lliure inferior de 71 cm i 60 cm de fons. Aixeta monocomandament.
 • Espill no inclinat amb vora inferior a 100 m del sòl.
 • Accés al vàter de 60 cm per la dreta, 98 cm per l’esquerra i 106 cm d’accés frontal. Seient del vàter situat a 46 cm d’altura.
 • Barra de suport abatible a la dreta, situada a 57-74 cm d’altura.
 • Sense sistema d’alarma dins del lavabo.
 • Dutxa en sòl continu. Seient abatible fix a la paret, de 50 cm d’altura, 45 cm d’ample i 40 cm de fons. Aixeta situada a 106 cm d’altura, monocomandament. Sense barra de suport.
 • Llitera per a canvi de bolquer en l’exterior, situada a 93 cm d’altura.
 • Il·luminació sense temporitzador.

Visual

 • És possible llogar un servei durant tota l’estada en del càmping.
 • Accés mitjançant rampa de 8,2% d’inclinació, 620 cm de longitud i 120 cm d’ample. Amb passamans doble a un costat. Sense sòcol de protecció a un costat. Sense senyalització tacte-visual al principi i al final. Paviment antilliscant.
 • Lavabos d’homes i dones sense senyalitzar.
 • Porta dels lavabos contrastada respecte a la paret.
 • Il·luminació homogènia sense temporitzador.

Auditiva

 • Sense sistema visual lliure/ocupat.
 • Amb banda lliure inferior en porta de cabina.

Lavabos públiques

 • No existeix cabina adaptada als lavabos públics del càmping.
 • Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, no tàctils, contrastats, situats a 180 cm d’altura.