INFORMACIÓ GENERAL

Ubicació:

Edifici Centre Empresarial, avinguda de l’Advocat Fausto Caruana, 37, 46500 Sagunt.

Telèfon:

960 04 56 65.

Informació bàsica:

 • Horari: de l’1 d’abril al 10 de setembre, dilluns a dissabte de 10.00 h a 22.00 h. Diumenges i festius d’11.00 h a 22.00 h. Del 10 de setembre al 31 de març, dilluns a dijous de 10.00 h a 21.00 h, divendres i dissabtes de 10.00 h a 22.00 h, diumenges i festius d’11.00 h a 21.00 h.
 • Situat en avinguda plana, sense obstacles amb paviment homogeni. Amb rebaixos en voreres i senyalització tacte-visual al paviment.
 • El Centre disposa d’una cadira de rodes per al seu ús en cas d’emergència.
 • Existeix senyalització contrastada amb pictogrames homologats, amb informació sobre espais i itineraris.
 • Connexió wifi gratuïta en tot el recinte.

INSTAL·LACIONS

Aparcament

Física

 • 16 places reservades per a PMR distribuïdes entre les plantes – 2 i -1. Places de 530 x 350 cm i de 230 x 500 cm. Amb senyalització horitzontal.
 • Itinerari fins al Centre Comercial sense desnivell, amb portes de més de 120 cm d’ample lliure de pas i obertura permanent.
 • Comunicació amb el Centre Comercial mitjançant ascensor.

Auditiva

 • Existeixen panells informatius amb pictogrames o textos curts, tant verticals com en el paviment.

Accés

Física

 • Entrada des de l’avinguda de les Corts Valencianes amb rampa de 3% d’inclinació, 10 m de longitud i 750 cm d’ample. Sense passamans.
 • Entrada des de l’avinguda de l’Advocat Fausto Caruana amb rampa de dos trams, de 8% i 6% d’inclinació. Totes dues de 750 cm de longitud i 7 m d’ample. Tots dos accessos disposen d’intèrfon.
 • Totes dues entrades obertes, no tenen portes d’accés.

Visual

 • Entrada des de l’avinguda de l’Advocat Fausto Caruana amb rampa amb senyalització tacte-visual al llarg de la rampa. Tots dos accessos disposen d’intèrfon amb senyalització en braille.
 • Entrada oberta, no té portes d’accés.

Mobilitat Interior

Física

 • L’edifici disposa de dues plantes de pàrquing: plantes – 1 i -2.  Tres plantes comercials:  plantes – 1, 0 i 1, i una planta d’oci que inclou un gimnàs: planta 2. Accés al gimnàs des de la planta 1 i des del nivell de carrer mitjançant ascensor.
 • El Centre compta amb aproximadament 60 locals comercials, tots amb accés sense desnivell, amb portes de més de 120 cm d’ample, d’obertura automàtica o permanent.
 • En cada planta, itinerari sense desnivells, amb corredors i zones de pas de més de 120 cm d’ample.
 • Disposa de mobiliari de descans distribuït per tot el recinte. Paviment homogeni i antilliscant.

Visual

 • En cada planta, itinerari lliure d’obstacles. Sense elements voladissos que obstruïsquen la circulació. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni.
 • Existeixen senyals informatius amb pictogrames contrastats.

Auditiva

 • Amb informació escrita dels serveis prestats. Existeixen panells informatius amb pictogrames a i textos curts, senyalitzant espais, serveis i itineraris.
 • El centre permet una àmplia comunicació visual entre plantes.

Lavabo

Física

 • Existeix un lavabo unisex adaptat a la planta -1 i un altre a la planta 1. Tots dos amb característiques similars.
 • Accés al lavabo de la planta 1 mitjançant rampa de 6,5% d’inclinació, 186 cm d’ample i 180 cm de longitud. Accés al lavabo de la planta -1 sense desnivell. Porta de la zona de lavabos amb més de 120 centímetres d’ample lliure de pas.
 • Porta del lavabo corredissa, d’obertura amb tirador, amb 92 cm d’ample lliure de pas.
 • En cas d’emergència el forrellat permet obertura des de l’exterior.
 • Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de més de 150 cm de diàmetre.
 • Lavabo sense pedestal, de 82 cm d’altura. Altura lliure inferior de 70 cm i 42 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta amb comandament gerontològic.
 • Espill no inclinat amb vora inferior a 90 cm de terra.
 • A la planta 1, espai d’accés al vàter de més de 150 cm pel costat dret, 78 cm pel costat esquerre i 143 cm d’accés frontal. A la planta -1, accés de 100 cm per tots dos costats i 270 cm d’accés frontal. Seient del vàter a 45 cm d’altura.
 • Barres de suport abatibles a banda i banda, situades a 62-78 cm d’altura. Separació entre barres de 68 cm.
  • Amb sistema d’alarma dins de la cabina.
  • Llitera de canvi de bolquer de 90 cm d’altura.
  • Il·luminació sense temporitzador.

Visual

 • Accés al lavabo de la planta 1 mitjançant rampa de sense senyalització al principi i final de rampa.
 • Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames tàctils, homologats i amb contrast cromàtic, situats a 100 cm d’altura. Senyalització en braille.
 • Porta del lavabo no contrastada respecte a la paret.
 • Il·luminació homogènia sense temporitzador.

Auditiva

 • Amb sistema visual lliure/ocupat.
 • Amb banda lliure inferior en porta de cabina.

Ascensor

Física

 • El Centre compta amb un mòdul de dos ascensors iguals que comuniquen totes les plantes d’aquest.
 • Porta amb ample lliure de pas de 92 cm i cabina de 200 x 139 cm. Botons de telefonada a 100 cm d’altura, botons interiors a 91-116 cm d’altura i passamans a 89 cm d’altura. Sense espill.
 • Els ascensors són d’ús preferent per a persones amb discapacitat diversitat funcional.

Visual

 • Disposen de botons contrastats, en braille i amb alt relleu. Amb passamans a 89 cm d’altura. Amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Sòl enfront de la porta no senyalitzat amb franja tacte-visual.
 • Informació tàctil sobre el número de planta a l’exterior.

Auditiva

 • Compten amb indicador de parada i informació visual a la cabina, però no a l’exterior.

Escala

Física

 • Existeixen tres mòduls d’escales mecàniques, totes amb característiques similars. A cadascun d’ells l’acompanya un mòdul d’escala convencional. Itinerari alternatiu mitjançant ascensor.
 • Escales mecàniques de 100 cm d’ample. Amb passamans situat a 100 cm d’altura i dos esglaons enrasats al principi i al final.
 • Escala convencional amb trams de màxim deu esglaons per tram. Escalons homogenis de 17 cm d’altura i 30 cm de petjada. Amb passamans situats a 100 cm d’altura, prolongats en replans intermedis i en àrees d’embarcament-desembarcament.
 • Paviment antilliscant i homogeni.

Visual

 • Escales mecàniques amb dos esglaons enrasats al principi i al final. Sense senyalització visual al principi i final de l’escala. Esglaons sense bandes de color contrastat. Sense senyalització lumínica indicant la direcció de pujada/baixada.
 • Escala convencional sense bossell i amb sòcol de protecció a banda i banda. Amb senyalització lumínica en la contrapetja.