INFORMACIÓ GENERAL

Ubicació:

Carrer de la Foneria, 76, 46520, el Port de Sagunt.

Telèfon:

962 69 04 24.

Informació bàsica:

 • Horari: dilluns i dimarts de 19.00 h a 23.00 h, dimecres de 16.00 h a 23.00 h, dijous i divendres de 16.30 h a 23.00 h.
 • I dissabte, diumenge, festius i vespres de festius de 16.00 h a 23.30 h.
 • Situat en zona plana sense obstacles amb paviment homogeni. Amb voreres de més de 10 m, amb rebaixos en zones d’encreuament.
 • Existeix senyalització contrastada amb pictogrames homologats, amb informació sobre espais i itineraris.

INSTAL·LACIONS

Aparcament

Física

 • Aparcament situat a nivell de carrer, amb quatre places reservades situades enfront d’un dels accessos, de 350 × 480 cm. Amb senyalització horitzontal.

Accés

Física

 • Dos accessos mitjançant porta de més de 160 cm d’ample lliure de pas, d’obertura automàtica.
 • Catifa antilliscant sense ancorar, contigua a les portes d’accés.

Visual

 • Dos accessos mitjançant porta automàtica de vidre, amb senyalització visual d’alt contrast.

Auditiva

 • Porta parcialment de vidre.

Recepción / taquillas

Física

 • Situades a l’exterior i a l’interior de l’establiment.
 • Accés sense desnivell des de l’entrada del cinema a les de l’interior.
 • Accés amb escaló de 6 cm des de l’aparcament a les taquilles situades en l’exterior.
 • Mostrador situat en l’exterior de 116 cm d’altura, sense fons lliure inferior. A la part inferior, 114 cm d’alt i 22 cm de fons.

Visual

 • Accés sense desnivell des de l’entrada del cinema a les de l’interior.
 • Accés amb escaló de 6 cm des de l’aparcament a les taquilles situades a l’exterior, sense senyalització tacte-visual.
 • Mostradors de 116 cm d’altura amb il·luminació directa.
 • Il·luminació homogènia.

Auditiva

 • Mostradors de 116 cm d’altura, amb mampara i sense bucle magnètic d’inducció.

Mobilitat interior

Física

 • Els cinemes compten amb dos pisos comunicats mitjançant ascensor i escales. A la planta baixa compta amb sales de projecció, cafeteria i dos mòduls de lavabos, amb lavabo adaptat situat a la zona de la cafeteria i a la zona de sales de projecció. La planta de dalt compta amb bocateria, zona de jocs i mòdul de lavabos amb lavabo adaptat.
 • Corredors de més de 150 cm d’ample.

Visual

 • Disposa d’informació sobre la cartellera i els horaris de projeccions situada a l’exterior de l’establiment.
 • Paviment antilliscant i homogeni, amb àmplies àrees de moqueta a la zona de les sales.
 • Existeixen senyals informatius amb pictogrames contrastats, sobre espais i itineraris.
 • Il·luminació homogènia.
 • Existeix informació lumínica sobre les projeccions a l’exterior de les sales.

Auditiva

 • Amb informació escrita dels serveis prestats. Existeixen panells informatius amb pictogrames o textos curts, senyalitzant espais i itineraris.
 • Existeix informació escrita sobre les projeccions a l’exterior de cada sala i a l’exterior de l’establiment.

Lavabos planta baixa

Física

 • Els lavabos adaptats es troben a la planta baixa, al costat de la cafeteria i a la zona de sales i a la primera planta. Accés sense desnivell als de la planta baixa i mitjançant escala i ascensor als de la primera planta.
 • Compta amb un lavabo unisex adaptat.
 • Senyalització en porta amb SIA.
 • Porta de la zona de lavabos amb 80 cm d’ample lliure de pas, d’obertura cap a l’interior mitjançant manilla. Davant de la porta es pot inscriure un cercle de 150 cm.
 • Porta del lavabo amb 80 cm d’ample lliure de pas, d’obertura cap a l’interior mitjançant tirador situat a 81-94 cm d’altura.
 • Es necessita sol·licitar clau per al seu ús.
 • En cas d’emergència, el forrellat permet obertura des de l’exterior.
 • Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre.
 • Lavabo sense pedestal, de 82 cm d’altura. Altura lliure inferior de 67 cm i 42 cm de fons lliure inferior. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta de pressió.
 • Espill inclinat amb vora inferior a 102 cm del sòl.
 • Disposa de llitera de canvi de bolquer situada 83 cm d’altura.
 • Espai d’accés al vàter de 60 cm pel costat dret, 117 cm per l’esquerre i més de 145 cm d’accés frontal. Seient del vàter a 47 cm d’altura.
 • Barres de suport abatibles a banda i banda, situades a 66-81 cm d’altura. Separació entre barres de 74 cm.
 • Sense sistema d’alarma dins de la cabina.
 • Il·luminació sense temporitzador.

Visual

 • Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames no tàctils, homologats i amb contrast cromàtic, situats a 160 cm d’altura.
 • Porta de lavabo contrastada respecte a paret.
 • Paviment antilliscant.
 • Il·luminació homogènia automàtica.

Auditiva

 • Lavabos amb sistema visual lliure/ocupat. Amb banda lliure inferior en porta de cabina.

Lavabos sales

Física

 • Amb SIA a l’accés als lavabos. Paviment antilliscant.
 • La zona de sales compta amb cinc cabines adaptades. Totes elles comparteixen elements comuns.
 • Obertura d’accés als lavabos de 118 cm.
 • Porta d’accés als lavabos de 80 cm d’ample lliure de pas.
 • Dues de les cabines compten amb barres abatibles a banda i banda, situades a 65-80 cm d’altura.
 • Tres de les cabines compten amb una de les barres abatible, situada a 65-80 cm d’altura i una altra fixa vertical, situada a 63-122 cm d’altura.
 • Lavabos sense pedestal situats a 81 cm d’altura, 66 cm d’altura lliure inferior i els 48 cm de fons.
 • Totes les cabines compten amb espill inclinat amb vora inferior a 95 cm del sòl.
 • Espai de transferència al vàter superior de 150 cm.
 • Il·luminació automàtica homogènia.

Auditiva

 • Els lavabos es troben a la planta baixa, al costat de la cafeteria i a la zona de sales i a la primera planta.
 • Amb sistema visual lliure/ocupat.
 • Amb banda lliure inferior en porta de cabina.

Lavabos primera planta

Física

 • Sense senyalització SIA.
 • Sense sistema d’alarma dins del lavabo.
 • Espai d’accés al vàter de 43 cm per la dreta 200 cm per l’esquerra i 80 cm d’accés frontal.
 • Barra abatible a l’esquerra situada 65-81 cm d’altura. Barra horitzontal fixa a la dreta situada 80. Seient del vàter situat a 45 cm.
 • Lavabo sense pedestal situat a 93 cm. A la part inferior, 69 cm d’alt i 54 cm de fons. Aixeta automàtica. Espill no inclinat amb vora inferior a 127 cm.
 • Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre.
 • En cas d’emergència, el forrellat permet obertura des de l’exterior.
 • Porta dels lavabos amb 82 cm d’ample lliure de pas corredissa, d’obertura mitjançant tirador situat a 59-141 cm. Davant de la porta es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre.
 • Obertura d’accés als lavabos de 90 cm d’ample lliure de pas. Davant de l’obertura es pot inscriure un cercle superior a 150 cm de diàmetre.

Visual

 • Itinerari mitjançant escales o ascensor.
 • Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames no tàctils, no homologats, situats a 210 cm d’altura.
 • Porta de la zona de lavabos de vidre, amb senyalització visual de baix contrast. No contrastades respecte a la paret.
 • Porta de els lavabos contrastada respecte a la paret.
 • Il·luminació homogènia automàtica.

Auditiva

 • Amb sistema visual lliure/ocupat.
 • Amb banda lliure inferior en porta de cabina.

Ascensor

Física

 • Un ascensor que comunica la planta baixa amb la primera planta, amb ample lliure de pas de 81 cm i cabina de 100 x 120 cm. Botons de telefonada a 116 cm d’altura, botons interiors a 117-124 cm d’altura. Sense passamans. Amb espill.

Visual

 • Un ascensor que comunica la planta baixa amb la primera planta, amb botons contrastats, en braille i en alt relleu. Sense passamans. No compta amb senyals sonors que indiquen el número de parada i el sentit del desplaçament. Compta amb senyal d’alarma sonora.

Sales

Física

 • Accés a les sales mitjançant rampa de més de 4 m d’ample i més de 6 m de longitud, amb 6% inclinació. Sense passamans. Moqueta antilliscant.
 • El cinema compta amb set sales, amb accés mitjançant rampa de més de 4 m d’ample i més de 6 m de longitud, amb 6% inclinació. Sense passamans. Moqueta antilliscant.
 • Dues portes de doble fulla amb més de 150 cm d’ample lliure de pas, d’obertura cap a l’exterior mitjançant tirador situat a 76-133 cm d’altura.
 • Accés a cada sala mitjançant portes de doble fulla, amb 82 cm d’ample lliure de pas per fulla, d’obertura cap a l’exterior mitjançant tirador situat a 74-135 cm.
 • En totes les sales, les files es comuniquen mitjançant rampa de màxim 13,7% d’inclinació, 145 cm d’ample i més de 10 m de longitud, que permeten la visió a usuaris de cadires de rodes en elles. Sense passamans. Moqueta antilliscant.
 • Disposa de rampa salvaescales, que permet l’accés d’una cadira de rodes a cada fila de la sala. L’última fila de la sala disposa de 139 cm d’ample lliure per a l’accés de cadira de rodes.
 • Les sales una, dues, tres, sis i set disposen de 13 butaques a la primera fila amb itinerari accessible per a usuaris de cadires de rodes.
 • Les sales quatre i cinc disposen de 20 places a la primera fila amb itinerari accessible per a usuaris de cadires de rodes.
 • La sala cinc disposa d’espai lliure entre butaques de 110 cm d’ample en l’última fila, amb capacitat per a una cadira de rodes.

Visual

 • Accés a les sales mitjançant rampa sense senyalització tacte-visual al principi i al final.
 • En totes les sales, les files es comuniquen mitjançant rampa sense senyalització tacte-visual al principi i al final.
 • Escalons de màxim 18 cm sense senyalització tacte-visual d’accés a cada fila de la sala.
 • Numeració en l’exterior de les sales amb caràcters de grandària gran, contrastat i il·luminats.

Cafeteria

Física

 • Situada a la planta baixa de l’establiment. Accés sense desnivell.
 • Taules monopeu de 74 cm d’altura. A la part inferior, 72 cm d’alt, 57 cm d’ample i 28 cm de fons. Corredors amb almenys 120 cm ample lliure de pas.
 • Barra de 106 cm d’altura.
 • Ample lliure de pas en corredors de més de 150 cm.
 • Espai de pas entre taules de més de 120 cm.

Visual

 • Accés sense desnivell.
 • Paviment antilliscant i homogeni
 • Il·luminació homogènia.
 • Barra de 106 d’altura amb il·luminació directa.

Auditiva

 • Totes les taules de la cafeteria són redones, amb capacitat per a 4 persones cadascuna.

Botiga

Física

 • Situada a la zona de sales de projecció.
 • Accés a la botiga mitjançant rampa de més de 4 m d’ample i més de 6 m de longitud, amb 6% inclinació. Sense passamans. Moqueta antilliscant.
 • Mostrador de 97 cm d’altura.
 • Productes situats entre 108-114 cm.
 • Moqueta homogènia i antilliscant.

Visual

 • Accés a la botiga sense senyalització tacte-visual al principi i final.
 • Mostrador de 97 cm d’altura sense il·luminació directa.
 • Paviment sense celles, antilliscant i homogeni.
 • Il·luminació homogènia.

Escala

Física

 • Escala d’accés a la primera planta amb un màxim de 14 esglaons, de 17 cm d’altura i 28 cm de petjada. Amb bossell i amb sòcol de protecció a un costat. Amb passamans situat a 92 cm d’altura, prolongat en àrees d’embarcament-desembarcament i en altiplans.

Visual

 • Escala d’accés sense senyalització tacte-visual principi del final. Bandes antilliscants en cada esglaó.

Bocateria

Física

 • Situada a la planta baixa de l’establiment.
 • Accés sense desnivell.
 • Taules monopeu de 74 cm d’altura. A la part inferior, 72 cm d’alt, 60 x 60 cm d’ample i 28 cm de fons. Corredors amb almenys 120 cm ample lliure de pas.
 • Barra de 106 cm d’altura.
 • Ample lliure de pas en corredors de més de 150 cm.
 • Espai de pas entre taules de més de 120 cm.

Visual

 • Accés mitjançant ascensor i escala.
 • Paviment antilliscant i homogeni.
 • Il·luminació homogènia.
 • Barra de 106 d’altura amb il·luminació directa.

Auditiva

 • No disposa de taules redones.
 • L’interior de l’establiment permet comunicació visual amb l’exterior.