INFORMACIÓ GENERAL

Ubicació:

Carretera Sagunt Burgos, km 3, 46500, Sagunt.

Telèfon:

962 66 08 50.

Informació bàsica:

 • Situat en zona plana, sense obstacles i amb paviment homogeni.
 • Existeix senyalització contrastada, amb pictogrames homologats, amb informació sobre espais i itineraris.
 • Disposa de connexió wifi en tot el recinte.

INSTAL·LACIONS

Accés

Física

 • En l’exterior, accés mitjançant escala de cinc esglaons de 14 cm d’altura i 39 cm de petjada. Amb passamans a un costat. Accés alternatiu mitjançant rampa de 150 cm d’ample, 350 cm de longitud i 29% d’inclinació. Amb estrenyiment puntual de 130 cm d’ample.
 • Porta d’obertura automàtica, de més de 120 cm d’ample lliure de pas.

Visual

 • En l’exterior, accés mitjançant escala amb passamans a un costat. Sense senyalització tacte-visual al principi i al final, ni en cada esglaó.
 • Accés alternatiu mitjançant rampa sense senyalització tacte-visual ni principi ni final. El paviment pot resultar lliscant en mullat.
 • Porta de vidre d’obertura automàtica, sense bandes amb senyalització contrastada.

Recepció

Física

 • Porta amb 90 cm d’ample lliure de pas.
 • Mostrador de 114 cm altura.
 • Dins de la recepció es pot inscriure un cercle de 150 cm d’ample.

Visual

 • Porta parcialment de vidre.
 • Mostrador de 114 cm altura sense il·luminació directa.

Mobilitat interior

Física

 • El complex compta amb diversos edificis que disposen de saló/restaurant, cafeteria, recepció, habitacions, apartaments, quatre piscines, solàrium i recinte per a la celebració d’esdeveniments.
 • Zones comunes amb mobiliari de descans.
 • Poden existir escales sense passamans en l’itinerari, així com rampes sense protecció lateral ni passamans.

Visual

 • En tot el recinte, escales sense senyalització tacte-visual al principi i al final, ni en cada esglaó. Poden existir en l’itinerari escales sense passamans.
 • En tot el recinte, rampes sense senyalització tacte-visual al principi i al final. Poden existir en l’itinerari rampes sense passamans i sense paviment antilliscant.
 • Existeixen textos contrastats amb font gran sobre itineraris i serveis oferits.
 • El paviment pot resultar lliscant en mullat.

Auditiva

 • El complex compta amb informació escrita sobre els serveis prestats. Existeixen textos i panells informatius amb informació sobre serveis i itineraris.

Habitacions i apartaments

Física

 • Recinte amb dos pisos d’habitacions i apartaments comunicats mitjançant escala i ascensor. Existeixen apartaments de dues habitacions i bany, i de tres habitacions, bany, cuina i terrassa.
 • Accés a la zona d’hotel/apartaments amb passamans a un costat, seguida d’escala de hvuit esglaons de 17 cm d’altura i 38 cm de petjada. Itinerari alternatiu mitjançant rampa de 824 cm de longitud, 130 cm d’ample i 15% d’inclinació. Sense passamans i amb estrenyiment puntual de 103 cm.
 • Porta d’accés a les habitacions/apartaments amb 78 cm d’ample lliure de pas, amb cella de 7 cm a l’interior. Portes a l’interior, de 70 cm d’ample lliure de pas, amb manilla tipus C.
 • Accés al llit de 90 cm pels laterals i 116 cm d’accés frontal. Altura del llit de 50 cm.
 • Corredors amb 120 cm d’ample lliure de pas.
 • Portes d’accés als lavabos de 62 cm d’ample lliure de pas. Espai de transferència frontal al vàter de 78 cm i aprox. 30 cm en els laterals. Els lavabos de les habitacions no disposen de barres de suport.
  • Zones de pas en els exteriors d’habitacions/apartaments amb estrenyiments de 106 cm d’ample.

Visual

 • Portes d’accés als apartaments amb cella de 7 cm a l’interior, sense senyalització tacte-visual.
 • Les habitacions/apartaments no compten amb numeració tàctil en l’exterior.
 • Il·luminació no homogènia.

Auditiva

 • La disposició de les habitacions/apartaments, permet la comunicació visual amb la zona de piscina.
 • Sense espiell a la porta.
 • La porta del lavabo no permet comunicació visual amb l’exterior.
 • Sense servei de despertador lluminós.
 • Llits amb accés a endolls i mecanismes de control lumínic.

Piscina

Física

 • Mostrador d’accés a la zona de piscines de 100 cm d’altura. Sense fons lliure inferior.
 • Les piscines no compten amb grua.
 • Accés a les piscines mitjançant diversos trams d’escales, amb itinerari alternatiu mitjançant rampa corba de 700 cm de longitud, inclinació màxima del 18% i 120 cm d’ample. Passamans a un costat.
 • Paviment en zones de piscina amb inclinació de fins a un 6%. En determinades zones, el paviment pot resultar lliscant en mullat.
 • Paviment homogeni, poden existir celles i desnivells aïllats en l’itinerari.

Visual

 • Mostrador d’accés a la zona de piscines de 100 cm d’altura, sense il·luminació directa.
 • Accés mitjançant diversos trams d’escala amb passamans d’altura variable. Sense senyalització tacte-visual.
 • El paviment pot ser lliscant en mullat. Poden existir en l’itinerari celles i desnivells sense senyalització contrastada.
 • Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb textos situats a 180 cm d’altura. Portes en lavabos i cabines no contrastades respecte a la paret.
 • Accés a vestuaris amb escaló de 17 cm d’altura sense senyalització tacte-visual. Portes de lavabos i cabines no contrastades respecte a la paret.

Auditiva

 • Lavabos i vestuaris sense sistema de senyalització lliure/ocupat.
 • Banda lliure inferior en portes de cabines.

Escala

Física

 • Totes les escales del recinte compten amb una altura de 16-19 cm d’altura i 28-34 cm de petjada. No existeixen trams de més de 9 esglaons. No sempre disposen de passamans.
 • Existeix en la zona d’hotel, entre les plantes baixa i segona una escala de dos trams per planta, amb nou esglaons per tram de 16 cm d’altura i 33 de petjada amb passamans a un costat, situat a 77 cm d’altura.

Visual

 • Escala amb bossell i sòcol de protecció a un costat. Amb passamans a un costat situat a 77 cm d’altura. Sense senyalització tacte-visual.

Ascensor

Física

 • Existeix un ascensor que comunica la planta baixa a segona de la zona d’hotel/apartaments. Botó de trucada situat a 106 cm altura i botons interiors a 100-130 cm.  Amb cabina de 100 x 130 cm. Passamans a 95 cm.

Visual

 • Existeix un ascensor que comunica les plantes baixa a segona de la zona d’hotel/apartaments. Amb botons sense contrast cromàtic, en baix relleu i sense braille. Sense banda tacte-visual enfront de la porta. Sense senyals acústics que indiquen la direcció, ni número de planta.

Auditiva

 • Senyalització visual en interior, però no en exterior.