INFORMACIÓ GENERAL

Ubicació:

Av. Camp de Morvedre, 28, 46520, el Port de Sagunt.

Telèfon:

962 675 262.

Informació bàsica:

 • Horari: de 9.00 h a 21.30 h, tots els dies de l’any.
 • Situada en zona plana, amb voreres de més de 250 cm d’ample lliure de pas, amb rebaixos en zones d’encreuament, amb senyalització tacte-visual.

INSTAL·LACIONS

Aparcament

Física

 • Una plaça reservada al carrer perpendicular Mare de Déu del Carme, a 10 m de l’establiment de 200 × 400 cm. Amb senyalització vertical i horitzontal.
 • Una plaça reservada, a la mateixa avinguda a 50 m de l’establiment, de 200 × 400 cm. Amb senyalització vertical.

Accés

Física

 • Accés mitjançant rampa amb 12,2% d’inclinació, 53 cm de longitud i més de 120 cm d’ample. Amb bandes antilliscants. Sense passamans.
 • Porta d’accés automàtica amb més de 120 cm d’ample lliure de pas. Estora sense ancoratge contigua a la porta.

Visual

 • Accés mitjançant rampa sense senyalització tacte-visual al principi i al final.
 • Porta d’accés automàtica de vidre, amb senyalització d’alt contrast.

Auditiva

 • Porta d’accés de vidre.

Mobilitat interior

Física

 • Dins de l’establiment es pot inscriure un cercle de més de 150 cm de diàmetre, amb estrenyiments puntuals de 60 cm.
 • Baldes amb productes situats entre 20-220 cm d’altura.
 • Mostrador situat a 98 cm d’altura.
 • Disposa de mobiliari de descans a l’interior de l’establiment.
 • Disposa de zona de jocs.

Visual

 • Itinerari sense desnivell.
 • Poden existir en l’itinerari prestatgeries mòbils amb productes.
 • Itinerari lliure d’elements voladissos sense senyalitzar.
 • Mostrador de 98 cm d’altura amb il·luminació directa.
 • Il·luminació homogènia.

Auditiva

 • L’interior de l’establiment permet comunicació visual amb l’exterior.