INFORMACIÓ GENERAL

Ubicació:

Carrer Illa Còrsega, 12, 46520, el Port de Sagunt.

Telèfon:

962 676 123.

Informació bàsica

 • Horari: de dilluns a divendres de 8.30 h a 14.00 h i de 16.30 h a 20.30 h. Dissabtes de 8.30 h a 14.00 h. Diumenges tancat.
 • Situat en zona plana, amb voreres de més de 120 cm d’ample lliure de pas, amb rebaixos en zones d’encreuament amb senyalització tacte-visual.

INSTAL·LACIONS

Aparcament

Física

 • Una plaça reservada enfront de l’establiment, de 200 × 400 cm. Amb senyalització vertical i horitzontal.

Accés

Física

 • Accés mitjançant rampa amb 6% d’inclinació, més de 120 cm d’ample i de longitud. Sense passamans.
 • Porta d’accés automàtica amb més de 120 cm d’ample lliure de pas. Estora ancorada contigua a la porta.

Visual

 • Accés mitjançant rampa sense senyalització tacte-visual al principi i al final.
 • Porta d’accés automàtica de vidre, amb senyalització d’alt contrast. Estora ancorada contigua a la porta.

Auditiva

 • Porta d’accés de vidre.

Mobilitat interior

Física

 • Dins de l’establiment es pot inscriure un cercle de més de 150 cm de diàmetre.
 • Baldes amb productes situats entre 23-180 cm d’altura.
 • Mostrador situat a 106 cm d’altura.
 • Disposa de mobiliari de descans a l’interior de l’establiment.

Visual

 • Itinerari sense desnivell.
 • Poden existir en l’itinerari prestatgeries mòbils amb productes.
 • Itinerari lliure d’elements voladissos sense senyalitzar.
 • Mostrador de 106 cm d’altura amb il·luminació directa.
 • Il·luminació homogènia.

Auditiva

 • L’interior de l’establiment permet comunicació visual amb l’exterior.