INFORMACIÓ GENERAL

Ubicació:

Av. Nou d’Octubre, 57, 46520, el Port de Sagunt.

Telèfon:

962 670 226.

Informació bàsica:

 • Horari: a l’hivern, de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20.00 h. Dissabtes de 9.00 h a 13.00 h. A l’estiu, de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 20.30 h. Dissabtes de 9.00 h a 13.00 h.
 • Situat en zona plana, amb voreres de més de 250 cm d’ample lliure de pas, amb rebaixos en zones d’encreuament amb senyalització tacte-visual.

INSTAL·LACIONS

Aparcament

Física

 • Una plaça reservada enfront de l’establiment, de 200 × 300 cm. Amb senyalització vertical i horitzontal.

Accés

Física

 • Accés mitjançant rampa situada en l’exterior, de 9% d’inclinació, més de 150 cm d’ample i 50 cm de longitud. Amb bandes antilliscants. Sense passamans. Estora ancorada a terra contigua a la rampa.
 • Porta d’accés automàtica amb més de 120 cm d’ample lliure de pas.

Visual

 • Accés mitjançant rampa sense senyalització tacte-visual al principi i al final.
 • Porta d’accés automàtica de vidre, amb senyalització de baix contrast.

Auditiva

 • Porta d’accés de vidre.

Mobilitat interior

Física

 • Dins de l’establiment es pot inscriure un cercle de més de 150 cm de diàmetre, amb estrenyiments puntuals de 120 cm.
 • Baldes amb productes situats entre 21-207 cm d’altura.
 • Mostrador situat a 100 cm d’altura.
 • Disposa de mobiliari de descans a l’interior de l’establiment.
 • Disposa de zona de jocs.
  • Disposa d’una sala d’atenció farmacèutica, amb porta d’accés corredissa d’obertura mitjançant tirador situada a 94-114 cm d’altura, amb 90 cm d’ample lliure de pas.

Visual

 • Itinerari sense desnivell.
 • Poden existir en l’itinerari prestatgeries mòbils amb productes.
 • Itinerari lliure d’elements voladissos sense senyalitzar.
 • Mostrador de 100 cm d’altura amb il·luminació directa.
 • Disposa d’una sala d’atenció farmacèutica, amb porta d’accés de vidre amb senyalització visual de baix contrast.
 • Il·luminació homogènia.

Auditiva

 • L’interior de l’establiment permet comunicació visual amb l’exterior.