INFORMACIÓ GENERAL

Ubicació:

Av. Mediterrani, 111, 46520, el Port de Sagunt.

Telèfon:

962 677 445.

Informació bàsica:

 • Horari: a l’hivern de 9.00 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20.30 h. Dissabte de 9.00 h a 13.30 h. Diumenge tancat. A l’estiu de dilluns a dissabte de 9.00 h a 23.00 h, diumenges de 10.30 h a 14.00 h i de 16.00 h a 21.30 h.
 • Situat en zona plana, amb voreres de més de 250 cm d’ample lliure de pas, amb rebaixos en zones d’encreuament amb senyalització tacte-visual.

INSTAL·LACIONS

Aparcament

Física

 • Una plaça reservada enfront de l’establiment, de 200 × 500 cm. Amb senyalització vertical.

Accés

Física

 • Accés mitjançant escaló de 17 cm. Amb passamans a un costat situat a 98-127 cm.
 • Itinerari alternatiu mitjançant rampa amb 11% inclinació, 120 cm d’ample i 80 cm de longitud. Amb bandes antilliscants. Amb passamans a un costat situat a 102-133 cm d’altura. Estora ancorada a terra situada en l’exterior, contigua a la porta.
 • Porta d’accés d’obertura cap a l’exterior mitjançant tirador en l’exterior de l’establiment situat a 27-160 cm d’altura, i mitjançant manilla a l’interior situada a 106 cm, amb ample lliure de pas de 90 cm.

Visual

 • Accés sense senyalització tacte-visual.
 • Itinerari alternatiu mitjançant rampa sense senyalització tacte-visual al principi i al final. Sense sòcol de protecció a un costat.
 • Porta d’accés de vidre, amb senyalització visual d’alt contrast, d’obertura cap a fora.

Auditiva

 • Porta d’accés de vidre.

Mobilitat interior

Física

 • Dins de l’establiment es pot inscriure un cercle de més de 150 cm de diàmetre, amb estrenyiments puntuals de 100 cm.
 • Baldes amb productes situats entre 22-200 cm d’altura.
 • Mostrador situat a 75-98 cm d’altura.
 • Disposa de mobiliari de descans a l’interior de l’establiment.

Visual

 • Itinerari sense desnivell, lliure d’obstacles i d’elements voladissos.
 • Mostrador de 75-97 cm d’altura amb il·luminació directa.
 • Il·luminació homogènia.

Auditiva

 • L’interior de l’establiment permet comunicació visual amb l’exterior.