INFORMACIÓ GENERAL

Ubicació:

Av. Hispanitat 19, 46520, el Port de Sagunt.

Telèfon:

962 670 211/ 685 109 429.

Informació bàsica:

 • Horari: de 9.00 h a 21.30 h tots els dies de l’any.
 • Situat en zona plana, amb voreres de més de 200 cm d’ample lliure de pas, amb rebaixos en zones d’encreuament, amb senyalització tacte-visual.

INSTAL·LACIONS

Accés

Física

 • Accés mitjançant rampa situada en l’exterior de l’establiment, de 40 cm de longitud, més de 150 cm d’ample i 19% d’inclinació.
 • Porta automàtica amb més de 120 cm d’ample lliure de pas. Estora ancorada contigua a la porta.

Visual

 • Accés mitjançant rampa sense senyalització tacte-visual al principi i al final. Paviment antilliscant i homogeni.
 • Porta de vidre amb senyalització de baix contrast.

Auditiva

 • Porta d’accés de vidre.

Mobilitat interior

Física

 • Dins de l’establiment es pot inscriure un cercle de més de 150 cm de diàmetre.
 • Disposa de mobiliari de descans a l’interior de l’establiment.
 • Mostrador situat a 100 cm d’altura.
 • Baldes amb productes situats entre 15-210 cm d’altura.

Visual

 • Itinerari sense desnivell, lliure d’obstacles i d’elements voladissos.
 • Mostrador de 100 cm d’altura amb il·luminació directa.
 • Il·luminació homogènia.

Auditiva

 • L’interior de l’establiment permet comunicació visual amb l’exterior.