INFORMACIÓ GENERAL

Ubicació:

Plaça del Sol, 3, 46520 el Port de Sagunt.

Informació bàsica:

 • Horari: de dilluns a dissabte de 8.00 h a 14.00 h.
 • Situat en zona plana, amb voreres de més de 170 cm d’ample i rebaixos en zones d’encreuament. Paviment sense senyalització tacte-visual.

INSTAL·LACIONS

Aparcament

Física

 • Existeix una plaça adaptada de 200 x 500 centímetres, situada al carrer Colom, 59, amb senyalització horitzontal i vertical i itinerari accessible fins al mercat.

Accés

Física

 • El mercat compta amb quatre portes d’accés, totes d’obertura automàtica amb més de 120 cm d’ample lliure de pas.
 • Accessos des del carrer del Treball i carrer del Progrés, amb escales a l’interior de tres esglaons, de 12 cm d’altura, i 32 cm de petjada. Sense passamans.
 • Itinerari alternatiu mitjançant rampa de 96 cm d’ample, 143 de longitud i 28% d’inclinació. Sense passamans.
 • Accessos des del carrer del Trobador i plaça del Sol mitjançant rampa de 6,2% d’inclinació, més de 120 cm d’ample, 270 cm de longitud. Sense passamans. Amb bandes antilliscants.

Visual

 • El mercat compta amb quatre portes d’accés, totes d’obertura automàtica i de vidre, sense senyalització contrastada.
 • Accés des del carrer del Treball i carrer del Progrés amb escales a l’interior de tres esglaons, de 12 cm d’altura, i 32 cm de petjada. Amb bossell i sòcol de protecció a banda i banda. Amb senyalització tacte-visual en cada esglaó i a la part inferior de l’escala. Sense passamans. Estora antilliscant entre porta i escala.

Auditiva

 • El mercat compta amb quatre portes d’accés, totes elles de vidre.

Mobilitat interior

Física

 • Corredors de més de 150 cm d’ample lliure de pas.
 • Mostradors amb altures compreses entre els 80-150 cm d’altura.
 • El perímetre del mercat disposa de mobiliari de descans.

Visual

 • Corredors de més de 120 cm d’ample lliure de pas, sense obstacles i elements voladissos.
 • Il·luminació homogènia.
 • Mostradors amb il·luminació directa.

Auditiva

 • L’interior de l’establiment permet comunicació visual amb l’exterior.

Lavabos

Física

 • Tant el lavabo d’homes com el de dones compten amb cabina adaptada.
 • Porta de la zona de lavabos amb 80 cm d’ample lliure de pas. Obertura cap a l’interior amb manilla. Davant de la porta es pot inscriure un cercle de 93 cm d’ample.
 • Porta del lavabo amb 80 cm d’ample lliure de pas. Obertura de l’interior amb manilla. Davant de la porta es pot inscriure un cercle de 100 cm de diàmetre.
 • Lavabo en l’exterior de la cabina, situat a 86 cm d’altura, amb 84 cm d’altura lliure inferior i 60 cm de fons lliure inferior. Aixeta monocomandament.
 • Espill no inclinat amb vora inferior a 111 cm d’altura.
 • No compta amb senyalització homologada.
 • En cas d’emergència, la porta no permet obertura des de l’exterior.
 • Dins del lavabo es pot inscriure un cercle de 100 cm de diàmetre.
 • Espai d’accés al vàter de 87 cm per la dreta, 16 cm per l’esquerra i 92 cm d’accés frontal. Seient del vàter situat a 40 cm d’altura.
 • Al lavabo de dones, barra de suport abatible a la dreta, situada a 75 cm d’altura. Barra esquerra fixa, situada a 77 cm d’altura. Separació entre barres de 52 cm. Al lavabo d’homes, barra fixa a la dreta, situada a 77 cm d’altura.
  • No compta amb sistema d’alarma dins de la cabina.
  • Il·luminació sense temporitzador.

Visual

 • Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames no tàctils, homologats, amb contrast cromàtic i situats a 170 cm d’altura.
 • Il·luminació homogènia sense temporitzador.

Auditiva

 • Sense sistema visual lliure/ocupat.
 • Sense banda lliure inferior en porta de cabina.