INFORMACIÓ GENERAL

Ubicació:

plaça del Cronista Chabret, 9, 46500 Sagunt.

Telèfon:

605 865 974.

Informació bàsica:

Horari:

 • Dilluns, dimarts i dijous de 8.00 h a 14.00 h.
 • Dimecres, divendres i dissabte 8.00 h a 14.30 h.
 • Obert divendres vesprada.

Situat en zona plana. Voreres amb rebaixos i amb senyalització tacte-visual a la plaça del Cronista Chabret.

INSTAL·LACIONS

Aparcament

Física

 • Compta amb una plaça adaptada al costat de l’accés de la plaça del Cronista Chabret, de 200 x 500 cm. Amb senyalització horitzontal.

Accés

Física

 • El Mercat compta amb quatre accessos, i l’accés adaptat és el de la plaça del Cronista Chabret.
 • Accés a la zona del Mercat des de la plaça del Cronista Chabret amb porta d’obertura permanent, de més de 150 cm d’ample lliure de pas. Seguida de rampa de 3,5% d’inclinació, 274 cm de longitud i més de 150 cm d’ample.
 • Accés des de la plaça del Cronista Chabret a l’interior del mercat mitjançant porta d’obertura automàtica de més de 150 cm d’ample lliure de pas, seguida de rampa de 9,5% d’inclinació, més de 150 cm d’ample i 200 cm de longitud.
 • Accés des del carrer dels Horts, carrer del General Canino i carrer de Joaquín Rodrigo amb escales de dos esglaons, de 16-19 cm d’altura i 28 cm de petjada.
 • Compta amb rampa de 62% d’inclinació, 72 cm de longitud i de 64 cm d’ample.
 • A l’interior, portes d’obertura automàtica, de més de 120 cm d’ample lliure de pas.

Visual

 • Accés a la zona del Mercat des de la plaça del Cronista Chabret amb porta d’obertura permanent. Seguida de rampa de 3,5% d’inclinació. Sense senyalització tacte-visual al principi i al final de la rampa.
 • Accés des de la plaça del Cronista Chabret a l’interior del mercat mitjançant porta de vidre d’obertura automàtica, amb senyalització visual de baix contrast, seguida de rampa de 9,5% d’inclinació. Amb senyalització tacte-visual a l’inici de rampa a l’interior del mercat.
 • Compta amb rampa de 62% d’inclinació, sense senyalització tacte-visual al principi i al final.
 • A l’interior, portes de vidre d’obertura automàtica, amb senyalització visual de baix contrast.
 • Tots els accessos compten amb estores antilliscants a l’interior del mercat.

Auditiva

 • El mercat compta amb un accés en cadascun dels seus quatre costats. Tots ells amb porta totalment de vidre.

Mobilitat interior

Física

 • Corredors de més de 150 cm d’ample lliure de pas.
 • Mostradors i vitrines amb altures compreses entre 80-140 cm.
 • Compta amb mobiliari de descans.

Visual

 • Itinerari sense desnivells, lliure d’obstacles i d’elements voladissos.
 • Mostradors i vitrines amb il·luminació directa.
 • En tot el recinte, il·luminació homogènia.

Auditiva

 • Existeixen a l’interior del mercat, plans d’ubicació d’aquest.

Lavabos

Física

 • No disposa de lavabo adaptat.

Visual

 • Lavabos d’homes i dones amb senyalització homologada, no tàctil i amb contrast cromàtic, situada a 177 cm d’altura.
 • Porta del lavabo contrastada respecte a la paret.
 • Il·luminació no homogènia sense temporitzador.

Auditiva

 • Sense sistema de senyalització lliure/ocupat.
 • Sense banda lliure inferior en portes de cabina.