INFORMACIÓ GENERAL

Ubicació:

Carrer Camí Reial.

Informació bàsica de accessibilitat:

  • Horari: de 9.00 h a 21.30 h, tots els dies de l’any.
  • Zona comercial de Sagunt situada al llarg del carrer Camí Reial.
  • Disposa de balises/pivots a la vorera en certs trams del carrer.
  • Accés als comerços en la seua majoria mitjançant rampes de màxim 20% de inclinació i escalons de màxim 20 cm.
  • Amb rebaixos en voreres en zones d’encreuament, amb senyalització tacte-visual.
  • Zones d’encreuament amb passos de zebra sense semàfors. Paviment empedrat en passos de zebra.
  • No disposa de mobiliari de descans.
  • Disposa de places reservades al llarg del carrer de 200 × 500 cm. Amb senyalització horitzontal i vertical.